Карактеристики

Зголемете ги перформансите за мешани оптоварувања со Dell EMC Unity XT 880F. Оваа серија на all-flash производи нуди модерно унифицирано складирање за средни и големи претпријатија. Тој е дизајниран за перформанси и е подготвен за NVMe за да овозможи брз пристап до деловни податоци со можност за истовремено извршување на мешани оптоварувања на апликации, процесирање на мрежно намалување на податоците и обезбедување на услуги за податоци без перформанси над глава.

Спецификации

Dell EMC Unity XT 880F

Min/Max Drives: 6/1500
Raw Capacity (Min/Max): 16.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 64 cores per Array, 2.1GHz
Memory per Appliance: 768 GB
Max FAST Cache: Up to 6.0 TBs

Dell EMC Unity XT 380F

Min/Max Drives: 6/500
Raw Capacity (Min/Max): 2.4 PBs
CPU per Appliance: 2 x Intel CPUs, 12 cores per Array, 1.7GHz
Memory per Appliance: 128 GB
Max FAST Cache: Up to 800 GBs

Dell EMC Unity XT 480F

Min/Max Drives: 6/750
Raw Capacity (Min/Max): 4.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 32 cores per Array, 1.8GHz
Memory per Appliance: 192 GB
Max FAST Cache: Up to 1.2 TBs

Dell EMC Unity XT 680F

Min/Max Drives: 6/1000
Raw Capacity (Min/Max): 8.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 48 cores per Array, 2.1GHz
Memory per Appliance: 384 GB
Max FAST Cache: Up to 3.2 TBs