Карактеристики

Моделите PowerStore 1000X до 9000X ги носат платформите за складирање во нова смела насока, комбинирајќи ги основните придобивки на заедничкото складирање на претпријатијата со можностите на внатрешниот хипервизор.

Интегрирање на софтверската архитектура базирана на контејнери во PowerStore со VMware ESXi обезбедува неспоредлива оперативна и управувачка интеграција помеѓу просторот за складирање и виртуелизираната компјутерска средина.

Дизајниран за современиот центар за податоци, дизајнот на PowerStore со NVMe, хардверско-напредно намалување на податоци и 4:1 DRR овозможува критични перформанси и ефикасност на складирање и за традиционалните и за модерните апликации.

Спецификации

PowerStore 1000X

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB / 898 TBs per Appliance
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 32 cores per Appliance, 1.8 GHz
Memory per Appliance: 384 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols

PowerStore 3000X

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB / 898 TBs per Appliance
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 48 cores per Appliance, 2.1 GHz
Memory per Appliance: 768 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols

PowerStore 5000X

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB / 898 TBs per Appliance
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 64 cores per Appliance, 2.1 GHz
Memory per Appliance: 1152 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols

PowerStore 7000X

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB / 898 TBs per Appliance
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 80 cores per Appliance, 2.4 GHz
Memory per Appliance: 1536 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols

PowerStore 9000X

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB / 898 TBs per Appliance
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 112 cores per Appliance, 2.1 GHz
Memory per Appliance: 2560 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols

Dell EMC PowerStore X Ресурси

УПАТСТВА ЗА БРЗИ РЕФЕРЕНЦИИ

Data Sheet Spec Sheet