Карактеристики

Dell EMC Unity XT 680F е исто така оптимизиран за ефикасност со намалување на податоци до 5:1 за да се намали storage footprint и TCO. Плус, ќе можете да ја овозможите вашата стратегија за multi-cloud, без разлика дали барате закрепнување од катастрофа како услуга во облакот (cloud), интеграција со VMware Cloud Foundation, распоредување складирање во облакот (cloud) или автоматски поставување податоци во облакот (cloud).

Спецификации

Dell EMC Unity XT 680F

Min/Max Drives: 6/1000
Raw Capacity (Min/Max): 8.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 48 cores per Array, 2.1GHz
Memory per Appliance: 384 GB
Max FAST Cache: Up to 3.2 TBs

Dell EMC Unity XT 380F

Min/Max Drives: 6/500
Raw Capacity (Min/Max): 2.4 PBs
CPU per Appliance: 2 x Intel CPUs, 12 cores per Array, 1.7GHz
Memory per Appliance: 128 GB
Max FAST Cache: Up to 800 GBs

Dell EMC Unity XT 480F

Min/Max Drives: 6/750
Raw Capacity (Min/Max): 4.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 32 cores per Array, 1.8GHz
Memory per Appliance: 192 GB
Max FAST Cache: Up to 1.2 TBs

Dell EMC Unity XT 880F

Min/Max Drives: 6/1500
Raw Capacity (Min/Max): 16.0 PBs
CPU per Appliance: 2 x dual-socket Intel CPUs, 64 cores per Array, 2.1GHz
Memory per Appliance: 768 GB
Max FAST Cache: Up to 6.0 TBs