Карактеристики

Стандардните модели за распоредување PowerStore 500T до 9000T им ги овозможуваат на организациите сите придобивки од унифицираната платформа за складирање на податоци за блок, датотека и vVol, истовремено овозможувајќи флексибилен раст со интелигентен scale-up и scale-out. Покрај тоа, автоматското управување со ресурсите низ кластерот резултира во супериорно користење на складирањето и поедноставена администрација. Дизајниран за современиот центар за податоци, дизајнот на PowerStore со NVMe, хардверско-напредното намалување на податоци и 4:1 DRR овозможуваат критични перформанси и ефикасност на складирање и за традиционалните и за модерните апликации.

Искусете го PowerStore T во нашата виртуелна лабораторија

Нурнете во управувачкиот интерфејс за PowerStore Family платформата и истражете ја леснотијата на користење и навигацијата, како и откривање на широкиот достапен сет на одлики.

Погледнете сами за можностите на PowerStore во нашата виртуелна лабораторија.

Погледни ја Hands-on лабораторијата

Спецификации

PowerStore 500T

Min/Max Drives: 6/25
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /1.2 PBs per Cluster
CPU per Appliance: 2 x Intel CPUs, 24 cores per Array, 2.2 GHz
Memory per Appliance: 192 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

PowerStore 1000T

Min/Max Drives: 6/96
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /3.59 PBs per Cluster
CPU per Appliance:4 x Intel CPUs, 32 cores per Array, 1.8 GHz
Memory per Appliance: 384 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

PowerStore 3000T

Min/Max Drives: 6/25
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /3.59 PBs per Cluster
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 48 cores per Array, 2.1 GHz
Memory per Appliance: 768 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

PowerStore 5000T

Min/Max Drives: 6/25
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /3.59 PBs per Cluster
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 64 cores per Array, 2.1 GHz
Memory per Appliance: 1152 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

PowerStore 7000T

Min/Max Drives: 6/25
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /3.59 PBs per Cluster
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 80 cores per Array, 2.4 GHz
Memory per Appliance: 1536 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

PowerStore 9000T

Min/Max Drives: 6/25
Raw Capacity (Min/Max): 11.5 TB /3.59 PBs per Cluster
CPU per Appliance: 4 x Intel CPUs, 112 cores per Array, 2.4 GHz
Memory per Appliance: 2560 GB
Protocols: iSCSI, FC, vVols, SMB, NFS

Dell EMC PowerStore T Ресурси

УПАТСТВА ЗА БРЗИ РЕФЕРЕНЦИИ

Data Sheet Spec Sheet