Истражување за работа од дома*Со пополнување на овој формулар давам согласност моите податоци да се користат за кампањата и известувања за производи и услуги на Макпетрол А.Д.
Обработката на Вашите лични податоци МАКПЕТРОЛ АД – Центар ДЕЛЛ ја врши во согласност со прописите за заштита на лични податоци.