Dell EMC Modular Infrastructure

PowerEdge Modular Infrastructure

Intel® Xeon® Platinum Processor

Ослободете се од технолошките силоси и менаџмент на оперативно управување што одзема многу време, со флексибилни модуларни решенија напојувани од Intel® Xeon® процесори.

  • Конфигурирајте ја рамката со скалабилни модули за пресметување, складирање и вмрежување.
  • Поедноставете го распоредувањето и администрацијата со унифициран софтвер за управување со сервери.
  • Намалете ги вкупните трошоци за сопственост и максимизирајте ја животната вредност на ИТ инвестициите.

Решенијата за модуларна инфраструктура (МИ) ви овозможуваат да ја оптимизирате вашата ИТ инфраструктура за традиционални, нови и значајни работни оптоварувања, како и да обезбедите пат до модерен и софтверски дефиниран центар за податоци. Научете како модуларниот пристап ви помага да држите чекор со модерните деловни барања и обемот на работа.

Истражете ги платформите на модуларната инфраструктира

Dell EMC PowerEdge MX

Модуларни, 7U интегрирани решенија дизајнирани за компактноста на центарот за податоци на претпријатието и идната можност за ширење со лесно распоредување и управување.

Dell EMC PowerEdge FX Series

Хибридно 2U рак интегрирано решение што обезбедува скалабилни перформанси со флексибилност на ракот за интензивни работни оптоварувања.

Dell EMC PowerEdge VRTX

Единствени, компактни решенија за куќиште и рак, оптимизирани за мали, оддалечени и експозитури.

МОДЕЛ

НАМЕНА

Бенефити

Употреба

Понуда

PowerEdge MX

Modular, integrated solution designed for enterprise data center density with easy deployment, management, and maximum longevity.

- Dynamically scale and respond to changing business needs
- Increase team effectiveness and accelerate operations
- Protect IT infrastructure and lifecycle investment

Software-defined workloads, including software-defined storage (SDS) and hyper-converged infrastructure (HCI), dense virtualization and performance workloads.

MX7000
M750c
M840c

PowerEdge FX Series

Hybrid rack-based computing platform that combines the density and efficiencies of blade servers with the simplicity and cost benefits of rack-based systems.

- Dynamically scale and respond to changing business needs
- Increase team effectiveness and accelerate operations
- Protect IT infrastructure and lifecycle investment

Core applications, virtualization, business intelligence applications, distributed environments, web serving, and dedicated hosting.

PowerEdge FX

PowerEdge VRTX

Compact chassis integrating servers, data storage, networking and management for office and small/remote data centers.

- Tailor IT infrastructure with the right compute, storage and connectivity to meet specific workload needs
- Easily scale workloads with an unprecedented level of density and lower TCO
- Standardize operations and achieve higher productivity with simplified management

Front-end web serving, CC TV media storage, VDI, OLTP, and custom ROBO factory applications.

PowerEdge VRTX

Побарај понуда

Истражете ги платформите на модуларната инфраструктира

Dell EMC PowerEdge MX

Модуларни, 7U интегрирани решенија дизајнирани за компактноста на центарот за податоци на претпријатието и идната можност за ширење со лесно распоредување и управување.

Dell EMC PowerEdge FX Series

Хибридно 2U рак интегрирано решение што обезбедува скалабилни перформанси со флексибилност на ракот за интензивни работни оптоварувања.

Dell EMC PowerEdge VRTX

Единствени, компактни решенија за куќиште и рак, оптимизирани за мали, оддалечени и експозитури.

МОДЕЛ

НАМЕНА

Бенефити

Употреба

Понуда

PowerEdge MX

Modular, integrated solution designed for enterprise data center density with easy deployment, management, and maximum longevity.

- Dynamically scale and respond to changing business needs
- Increase team effectiveness and accelerate operations
- Protect IT infrastructure and lifecycle investment

Software-defined workloads, including software-defined storage (SDS) and hyper-converged infrastructure (HCI), dense virtualization and performance workloads.

MX7000
M750c
M840c

PowerEdge FX Series

Hybrid rack-based computing platform that combines the density and efficiencies of blade servers with the simplicity and cost benefits of rack-based systems.

- Dynamically scale and respond to changing business needs
- Increase team effectiveness and accelerate operations
- Protect IT infrastructure and lifecycle investment

Core applications, virtualization, business intelligence applications, distributed environments, web serving, and dedicated hosting.

PowerEdge FX

PowerEdge VRTX

Compact chassis integrating servers, data storage, networking and management for office and small/remote data centers.

- Tailor IT infrastructure with the right compute, storage and connectivity to meet specific workload needs
- Easily scale workloads with an unprecedented level of density and lower TCO
- Standardize operations and achieve higher productivity with simplified management

Front-end web serving, CC TV media storage, VDI, OLTP, and custom ROBO factory applications.

PowerEdge VRTX

Побарај понуда