Карактеристики

DD серијата и овозможува на вашата организација да заштити, управува и архивира голем број податоци. Серијата се грижи за ефикасно управување на подтоците од самите краеви на кои се внесува се до самиот центар на зачувување. 

DD серијата е преферираниот хардвер за PowerProtect Data Manager а исто така може да ги поддржи и Data Protection Suite аплиакциите како и поголем број надворешни апликации и софтверски решенија. 

Инсталацијата може да ја извршите со DD виртуелна единица на самата локација или во облак дозволувајќи поголема флексибилност. 

DD серијата е компатибилна со Dell CloudIQ. CloudIQ обезбедува проактивна статистика и анализа на перформасите на сите поддржани скалдишта, заштита на податоците, и хипер конвергентните решение, сето тоа преку еден единствен графички интерфејс.  

Енергетската ефикасност на Dell Storage ги потврдуваат заложбите на Dell  за зголемена грижа за околината. 

Опции од 1TB до 1.5PB во еден рек.

Софтверска DD вер. до 256TB во облак

65:1 намалување со DD6400, DD6900, DD9400, и DD9900

Врвни перформанси со PowerProtect Data Manager или Data Protection Suite

Опции од 1TB до 1.5PB во еден рек.

Софтверска DD вер. до 256TB во облак

65:1 намалување со DD6400, DD6900, DD9400, и DD9900

Врвни перформанси со PowerProtect Data Manager или Data Protection Suite

Спецификации

 

DDVE** at 96TB

DD3300

DD6400

DD6900

DD9400

DD9900

Max Throughput

Up to 4 TB/hr

Up to 4.2 TB/hr

Up to 12.7 TB/hr

Up to 15 TB/hr

Up to 26 TB/hr

Up to 41 TB/hr

Max Throughput (DD Boost)

Up to 11.2 TB/hr

Up to 7.0 TB/hr

Up to 27.7 TB/hr

Up to 33 TB/hr

Up to 57 TB/hr

Up to 94 TB/hr

Logical Capacity

Up to 4.8 PB

Up to 1.6 PB

Up to 11.2 PB

Up to 18.7 PB

Up to 49.9 PB

Up to 97.5 PB

Logical Capacity with Cloud Tier

Up to 14.8 PB

Up to 4.8 PB

Up to 33.5 PB

Up to 56.1 PB

Up to 149.8 PB

Up to 293 PB

Usable Capacity

Up to 96 TB

4 TB – 32 TB

8 TB – 172 TB

24 TB – 288 TB

192 TB – 768 TB

576 TB – 1.5 PB

Usable Capacity with Cloud Tier

Up to 288 TB

Up to 96 TB

Up to 516 TB

Up to 864 TB

Up to 2.3 PB

Up to 4.5 PB

 

Full Specs

         
 

Data Sheet

         
  Побарај понуда